CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 84 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 84 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Budesonide

Dạng bào chế: Viên nang chứa thuốc để hít
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmachemie B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8958-04

Carboplatin

Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền-20mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Pharmachemie B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0240-06

Cisplatin

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 1mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 50ml
Nhà sản xuất: Pharmachemie B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0241-06

Cisplatin

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmachemie B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10008-05

Cycloson 100

Dạng bào chế: Viên nang chứa bột để hít
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmacia Italia SPA - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8376-04

Doxorubicin

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmachemie B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10009-05

EMB-Fatol

Dạng bào chế: Viên nén bao phim-400mg
Quy cách đóng gói: Hộp 100 vỉ x 10 viên; lọ 1000 viên
Nhà sản xuất: Fatol Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1248-06

Eremfat 150

Dạng bào chế: Viên nén bao phim-150mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1000 viên
Nhà sản xuất: Fatol Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1727-06

Eremfat 300

Dạng bào chế: Viên nén bao phim-300mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1000 viên
Nhà sản xuất: Fatol Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1728-06

Etoposide

Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmachemie B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-10010-05

Flutamide

Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Pharmachemie B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-9813-05

Hexamic

Dạng bào chế: Viên nang-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2845-07

Iso-eremfat 150

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Lọ 1000 viên
Nhà sản xuất: Fatol Arzneimittel GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2843-07

Medaxone

Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7816-03

Nibelon

Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; Lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Medochemie., Ltd - Cộng hoà Thổ Bắc Kibris
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương mại Dược phẩm Chánh Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7817-03

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2017  Thuocbietduoc.com.vn