MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Aquadetrim (Vitamin D3)

Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-11180-10

Biseptol

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 80ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-5512-10

Bobotic Oral Drops

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thủy tinh 30ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-14253-11

Bobotic Oral Drops

Dạng bào chế: Hỗn dịch uống nhỏ giọt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai thủy tinh 30ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-14253-11

Flucofast

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 viên
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-5513-10

Flucofast

Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-5514-10

Ibufen D Oral Suspension

Dạng bào chế: hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Chai nhựa 120ml, chai nhựa 80ml
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-13779-11

Pirolam

Dạng bào chế: Hỗn dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống x 20g
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Số Đăng ký: VN-9745-10

Pirolam Gel

Dạng bào chế: Gel bôi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tube 20g
Nhà sản xuất: Medana Pharma Spolka Akcyjna - BA LAN
Nhà đăng ký: Medana Pharma S.A. - BA LAN
Số Đăng ký: VN-10393-10

Copyright © 2017  Thuocbietduoc.com.vn